مدیریت ریسک و توانگری

در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی (آیین‌نامه شماره ۹۳ مصوب شورای عالی بیمه)، ضروری است تصمیمات اخذ شده در خصوص کسب‌­وکارهای شرکت، مبتنی بر تبادل ریسک و بازده باشد، به گونه‌­ای که ارزش شرکت با توجه به ریسک­‌های پیش رو بیشینه گردد. لذا استقرار سیستم مدیریت ریسک سازمانی به عنوان رکنی از نظام راهبری و حاکمیت شرکتی در جهت اصلاح  تصمیمات در کلیه سطوح شرکت­‌های بیمه از اهمیت زیادی برخوردار است.

مدیریت ریسک سازمانی درصورتی که به‌‌نحو نظام‌‌مند و سیستماتیک در سازمان پیاده‌‌سازی شود، شرط لازم و کافی برای ارتقای عملکرد و حفظ و صیانت از دارایی‌‌های مشهود و نامشهود سازمان بوده و بالقوه می‌‌تواند به توسعه پایدار سازمان منجر شود. تعیین سیاست و خط مشی مدیریت ریسک شرکت بیمه که از ارکان اصلی چارچوب مدیریت ریسک به شمار می­‌رود، یکی از روش­‌های تعامل در خصوص تعهد سازمان نسبت به مدیریت ریسک است. بیانیه خط مشی مدیریت ریسک، اهداف و رویکرد سازمان نسبت به مدیریت ریسک را بیان نموده و ارتباط آن با سایر خط‌­مشی‌های سازمان را تبیین می­‌نماید.

خلاصه‌ای از روش اجرایی مدیریت ریسک (به پیوست)

در اجرای ماده ۹ آیین نامه “حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه” و دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته‌ها (آیین‌نامه شماره۹۳)، شرکت دارای کمیته‌های ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی، جبران خدمات و تطبیق مقررات می‌باشد.

کمیته مدیریت ریسک متشکل از افراد زیر می‌باشد:

  • جناب آقای ابراهیم حمیدی رییس کمیته
  • سرکار خانم مرجان کریمی دبیر کمیته
  • جناب آقای دکتر محسن قره‌خانی عضو کمیته
  • جناب آقای ابوطالب گرامی عضو مستقل کمیته
  • سرکار خانم مطهره حسین پور عضو کمیته

منشور کمیته مدیریت ریسک (به پیوست)