پلتفرم اتکایی

  1. خانه
  2. »
  3. اخبار
  4. »
  5. پلتفرم اتکایی

در رویداد اتکایی دیجیتال؛ مفاهیم و روندها با نگاه به اکوسیستم بیمه گری در ایران به صورت آنلاین و با حضور معاونین و مدیران بیمه مرکزی و مدیران اتکائی صنعت بیمه در سخنکده متن، ارائه می گردد.

این رویداد شامل ارایه کلیات کاربردی و اهمیت موضوع اتکائی دیجیتال، روندهای صنعت اتکایی در جهان و تحول دیجیتال در عرصه نظارت و اتکایی، مفاهیم و روندها با تاکید بر نگرش پلتفرمی و مرور مختصات اکوسیستم بیمه گری اتکایی در ایران می باشد. در ادامه دو پنل با عناوین نحوه ایفای نقش سامانه های جامع بیمه گری شتاب دهنده ها و بوم ها در گذار به سیستم اتکایی ارزش آفرین و تغییر نگاه به مقوله ریسک و پذیرش ریسک در  اکوسیستم اتکایی، ارائه می گردد.