همکاری‌های پژوهشی

حمایت از پایان نامه های دانشجویی

توسعه پایدار کشور از مسیر پژوهش، تولید دانش و مدیریت آن می گذرد. دراین راستا، بسط و توسعه فرهنگ پژوهشگری و حمایت از آن امری لازم و ضروری می نماید. ازاین منظر، شرکت بیمه اتکایی تهران با هدف تحقق ماموریتها و چشم اندازهای ترسیم شده و همچنین دانش افزایی و بهره گیری از توان و ظرفیت علمی پژوهشگران و فرهیختگان کشور، اقدام به حمایت مادی و معنوی از پژوهش ها، پایان نامه ها و رساله های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با محوریت موضوعات زیر می نماید.

محورهای پیشنهادی:

فرهیختگان و پژوهشگران در صورت تمایل می توانند نسبت به ارسال طرح های پژوهشی مرتبط با هر یک از محورهای پیشنهادی فوق از طریق راه ارتباطی زیر اقدام نمایند.