نقشه ریسک‌های کشور

در این سرویس موقعیت مکانی بلایا و مخاطرات طبیعی رخداد داده شده و نقشه های ریسک برآورد شده از آن ها نمایش داده می شود. هدف اولیه نمایش نقشه ها و خروجی های حاصل از مدلسازی ریسک بلایای طبیعی به صورت آنلاین تحت یک سامانه Web-GIS می باشد که پیاده سازی آن با مخاطره سیلاب آغاز شده است. در این سامانه علاوه بر نتایج تحلیل ریسک سیلاب، ریسک سایر بلایای طبیعی چون زلزله، طوفان و … آورده می شود و با توسعه آن در آینده انتظار می رود که کاربر با مراجعه به آن و وارد کردن برخی داده ها بتواند به خروجی ها و اطلاعات تحلیل های ریسک مخاطرات و سوانح دسترسی داشته باشد.

منبع داده های سیلاب های رخ داده شده:

https://floodobservatory.colorado.edu/index.html

لایه ها در سمت راست بالای صفحه شامل دو بخش می باشد: نقشه های پایه (BaseMaps) و لایه های برداری آماده شده که به مرور همراه با امکانات و ابزارهای کاربردی افزوده خواهند شد. در حال حاضر این بخش شامل دو لایه ریسک های رخ داده شده از بازه ۱۹۸۵ تا ۲۰۲۱ و نقشه تراکم (فراوانی و شدت) سیلاب محاسبه شده از آن می باشد. با کلیک کاربر بروی هر عارضه از این لایه ها فیلدهای اطلاعاتی آن ها قابل مشاهده می باشد. این فیلدها در مورد سیلاب های رخ داده شده شامل زمان آغازین و پایانی رخداد سیلاب و در مورد نقشه ریسک شامل نام شهرستان و درجه ریسک آن (دامنه ای از اعداد صحیح از ۱ برای کمترین ریسک و ۵ برای بالاترین ریسک) می باشد.