سیاست‌های اعطای پاداش

پاداش اعضای هیات مدیره

پاداش هیات مدیره هر ساله توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعیین و از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می شود.

حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

مطابق مصوبه مجمع عمومی موسسین به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره به مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خالص در ماه به شرط حداقل حضور در یک جلسه در ماه تعیین گردید.