تاسیس صندوق‌های اتکایی

هر ساله زیان های مادی و جانی شدیدی در جهان متاثر از حوادث زیادی به مردم وارد می شود. میزان زیان های بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارت های وارده بر شرکت های بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکت های بیمه است؛ به طوری که در برخی مواقع شرکت های بیمه با خطر ورشکستگی مواجه می شوند. شرکت های بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش می گیرند تا از این بحران ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک ها بر روی خود بکاهند. یکی از راهکارها این است که تعدادی از شرکت های بیمه در یک کشور یا در یک منطقه، صندوقی را تشکیل می دهند و تمام یا بخشی از پرتفوی خود را به این صندوق واگذار می کنند که به صندوق های اتکایی مصطلح می باشند. شرکت بیمه اتکایی تهران قصد فعالیت در ایجاد صندوق های اتکایی به منظور استفاده از مزایای زیر می باشد:

  • ارتقا همکاری بین شرکت های عضو
  • ایجاد ظرفیت پذیره نویسی اضافی در ایران و افزایش آن برای شرکت های عضو
  • ارائه استانداردهای بین المللی اتکایی در صندوق های اتکایی
  •  تسریع روند دستیابی به خوداتکایی در حوزه بیمه و بیمه اتکایی از طریق همکاری

فدراسیون بیمه‌گران اتکایی کشورهای آسیایی-آفریقایی (F.A.I.R) (Afro-Asian Insurers and Reinsures) در سپتامبر سال 1964 میلادی (شهریور ماه 1343) تأسیس شد و هدف آن ترغیب شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی کشورهای آسیایی ـ آفریقایی به تبادل اطلاعات، تخصص و توسعه روابط تجاری با یکدیگر است؛ لازم به ذکر است عضویت در این فدراسیون برای کلیه شرکت‌های بیمه فعال در عملیات اتکایی کشورهای منطقه امکان‌پذیر می‌باشد.

صندوق اتکایی FAIR:

ایده استفاده از سیستم اتکایی بیمه اتکایی برای شرکت های آفریقایی-آسیایی در هر مجامع عمومی FAIR مورد بحث قرار می گیرد و پس از سومین اجلاس مجمع عمومی در سال 1972، صندوق بیمه اتکایی FAIR در رشته های زیر با مدت نامحدود راه اندازی شد:

  • آتش سوزی
  • مهندسی
  • هواپیما
  • باربری
  • حوادث