برگزاری کمیسیون سرمایه گذاری سندیکا در محل بیمه اتکایی تهران

  1. خانه
  2. »
  3. اخبار
  4. »
  5. برگزاری کمیسیون سرمایه گذاری سندیکا در محل بیمه اتکایی تهران

جلسه کمیسیون سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران ایران در تاریخ 1402/11/01 در محل شرکت بیمه اتکایی تهران با حضور اعضای آن برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت کلی سرمایه گذاری صنعت بیمه با رویکرد آسیب شناسی نقاط قابل بهبود و رفع تنگناها ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در ادامه به بررسی آخرین وضعیت تاسیس صندوق دانش بنیان صنعت بیمه پرداخته شد. تصمیم گیری در ارتباط با برگزاری جلسه هم اندیشی با مدیران عامل و مدیران سرمایه گذاری همچنین تصمیم گیری در راستای طراحی و تصویب اینفوگرافی سرمایه گذاری های صنعت بیمه بصورت فصلی از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.