برگزاری سمینار تفکر دیجیتال

  1. خانه
  2. »
  3. اخبار
  4. »
  5. برگزاری سمینار تفکر دیجیتال

سمینار تفکر دیجیتال با ارائه جناب آقای دکتر مهدی شامی زنجانی، پژوهشگر تفکر و تحول در عصر دیجیتال در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ و با حضور جمعی از مدیران ارشد صنعت در محل شرکت بیمه اتکایی تهران برگزار شد.

در این سمینار موضوعاتی مانند ویژگی های عمده عصر دیجیتال، مبانی اقتصاد دیجیتال، چیستی و چرایی تحول دیجیتال، قابلیت های سازمانی در عصر دیجیتال، چالش ها و موانع موفقیت تحول دیجیتال و مولفه های آن مورد بحث قرار گرفت.