برگزاری جلسه شورای هماهنگی صنعت اتکایی

  1. خانه
  2. »
  3. اخبار
  4. »
  5. برگزاری جلسه شورای هماهنگی صنعت اتکایی

شورای هماهنگی صنعت اتکایی با موضوع”اتکایی دیجیتال با رویکرد طراحی و پیاده سازی اکوسیستم اتکایی” در مورخ 23/10/1402 با حضور مدیران عامل محترم و معاونین اتکایی و فنی شرکت های بیمه و اتکایی با هدف رسیدگی به نیاز مبرم به دیجیتالی شدن در بخش بیمه اتکایی و تهیه راه و استراتژی طراحی و پیاده سازی اکوسیستم اتکایی در محل شرکت بیمه اتکایی تهران برگزار گردید.
در این مسیر، بر طراحی و پیاده سازی یک اکوسیستم یکپارچه که معطوف به رفع نیازمندی شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی باشد، با رعایت استاندارد های امنیتی، داده ای و مقررات نظارتی تاکید شد.
در پایان، نشست رسمی در مورد بیمه اتکایی دیجیتال و ایجاد یک کوسیستم اتکایی به عنوان نقطه عطف مهمی در شناخت پتانسیل تحول آفرین دیجیتالی شدن در صنعت بیمه و اتکایی می‌باشد. بحث ها و بینش ها پایه محکمی برای تلاش های مشترک آینده فراهم کرد. اجماع بین مدیران عامل محترم و معاونین اتکایی و فنی شرکت های بیمه و اتکایی در مورد ضرورت و مزایای چنین اکوسیستمی، تعهد به بهبود عملکرد صنعت، مدیریت ریسک کارا، افزایش دقت و کیفیت واگذاری و کاهش هزینه ها را مجدداً تأیید کرد.