برگزاری اولین مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به 1401/12/29

  1. خانه
  2. »
  3. اخبار
  4. »
  5. برگزاری اولین مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به 1401/12/29

اولین مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به 1401/12/29 با حضور دارندگان 62 درصد سهام شرکت و حضور نمایندگان بیمه مرکزی، شرکت فرابورس ایران، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در تاریخ 15 تیر ماه 1402 برگزار شد.