برنامه افزایش سرمایه

درحال حاضر سرمایه شرکت ۵۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد که پنجاه درصد آن تادیه می‌باشد و سهامداران متعهد گردیده اند تکمیل سرمایه شرکت تا مرداد ۱۴۰۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها ثبت گردد.