اهداف راهبردی، چشم‌انداز و ماموریت

اهــــداف

بیمه‌گر اتکایی منتخب:
ما در شرکت بیمه اتکایی تهران، به دنبال مشارکت فعال و حمایت از همایش‍های بیمه ای بین المللی و داخلی هستیم تا با نیازهای مشتریانمان بهتر آشنا شویم و در راستای پاسخگویی به آن‌ها تلاش کنیم.

ارائه راهکارهای نوآورانه :
در تلاشیم تا در سال های آتی، فعالیت خود را در حوزه‌های دیجیتال سازی فرآیندهای بیمه ای و طراحی و ارائه فناوری‌های بیمه‌ای بیشتر نماییم.

سرمایه‌گذاری هوشمند

مدیریت ساختار هزینه

دانش محور:
ما با کمک گرفتن از اطلاعات، داده‌ها و تحلیل‌های صنعت بیمه به دنبال ارتقا عملکرد خود در حوزه مدیریت ریسک هستیم.