اعضای هیئت مدیره

مصطفی نوراللهی

رئیس هیات مدیره

محسن قره‌خانی

نایب رئیس هیات مدیره

اسماعیل داورپناه

عضو هیات مدیره

ابراهیم حمیدی

عضو هیات مدیره

همایون دارابی

عضو هیات مدیره