دسته بندی: اخبار

اخبار

بیمه اتکایی تهران با هدف حمایت از جامعه و ترویج فناوری‌های نوین در علوم مالی و بیمه ،حامی کنفرانس بین المللی مهندسی مالی و بیمه سنجی است.

 بیمه اتکایی تهران که اهدافی چون ارائه طیف متنوعی از روزآمدترین ابزارهای نوآورانه برای مدیریت ریسک را در برنامه های استراتژیک خود دارد،حامی هشتمین کنفرانس بین

ادامه مطلب »