دسته بندی: Uncategorized @fa

Uncategorized @fa

افتتاح پروژه کانکت

پروژه کانکت بعد از تلاش زیاد کارکنان شرکت اتکایی تهران در جلسه ای با حضور جناب آقای استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی، جناب آقای

ادامه مطلب »