دسته بندی: خدمات ما

آموزش و مشاوره

 شرکت بیمه تهران با امضای تفاهم نامه همکاری با انجمن حرفه ای صنعت بیمه در زمینه برگزاری دوره های تخصصی  و تربیت نیروی متخصص اقدام

ادامه مطلب »

عرضه خدمات اتکایی

شرکت بیمه اتکایی تهران با بهره‌گیری از نیروی جوان، متخصص و در اختیار داشتن دانش و مهارت کافی، در خصوص ارائه پوشش‌های اختیاری، قراردادی از

ادامه مطلب »