مدیران اجرایی

  1. خانه
  2. »
  3. مدیران اجرایی

مدیران اجرایی

امیر شکاریان

سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه منابع

محسن قره خانی

نایب رییس هیات مدیره