ترکیب سهامداران

  1. خانه
  2. »
  3. ترکیب سهامداران
آخرین به روز رسانی۰۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۴۶
#سهامدارسهمدرصد
۱شخص حقیقی۳۴۱,۲۰۰,۰۰۰۶.۸۲
۲شخص حقیقی۳۲۹,۲۶۵,۱۸۲۶.۵۸
۳شرکت بیمه البرز-سهامی عام-۳۲۳,۱۹۵,۶۷۰۶.۴۶
۴شخص حقیقی۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰۶.۴۳
۵شرکت ارزش پویان آوید-سهامی خاص-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵
۶شرکت ارزش جویان آوید-سهامی خاص-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵
۷شخص حقیقی۲۲۹,۵۹۷,۹۴۶۴.۵۹
۸شرکت ویستاتجارت دی-بامسئولیت محدود-۱۹۷,۱۲۲,۷۰۲۳.۹۴
۹شخص حقیقی۱۹۳,۳۰۰,۰۰۰۳.۸۶
۱۰شرکت ارزش پویان رامان-سهامی خاص-۱۰۳,۸۵۹,۱۹۷۲.۰۷
۱۱شخص حقیقی۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰۲.۰۱
۱۲شخص حقیقی۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲
۱۳شخص حقیقی۸۱,۳۰۰,۰۰۰۱.۶۲
۱۴شرکت اقتصادسرمایه پاشا-بامسئولیت محدود-۷۹,۱۶۳,۴۱۰۱.۵۸
۱۵BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.داراداریوش۷۳,۳۳۵,۸۸۱۱.۴۶
۱۶شخص حقیقی۶۷,۲۷۹,۹۸۲۱.۳۴
۱۷شخص حقیقی۵۷,۴۰۰,۰۰۰۱.۱۴
۱۸شخص حقیقی۵۴,۴۰۰,۰۰۰۱.۰۸
۱۹شخص حقیقی۵۱,۷۱۲,۵۰۰۱.۰۳
۲۰شخص حقیقی۵۱,۴۰۰,۰۰۰۱.۰۲
۲۱شخص حقیقی۵۱,۳۶۱,۰۲۲۱.۰۲
۲۲شخص حقیقی۵۰,۲۰۰,۰۰۰۱

ترکیب سهامداران شرکت بیمه اتکایی تهران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و تاریخ تایید گزارش

ردیف نام سهامدار
تعداد سهام درصد
۱ امیر شکاریان        ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹.۸۸%
۲ رضا علی جوکار        ۴۷۷,۷۵۱,۷۵۲ ۹.۵۶%
۳ اسماعیل داورپناه        ۳۶۰,۵۶۲,۱۲۷ ۷.۲۱%
۴ مصطفی نوراللهی        ۳۴۱,۳۷۳,۸۵۳ ۶.۸۳%
۵ علی ابتهاج شیرازی        ۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴.۱۷%
۶ شرکت‌بیمه‌البرز(سهامی‌عام)        ۱۸۵,۰۴۰,۰۰۰ ۳.۷۰%
۷ BFMصندوق‌سرمایه‌گذاری.ا.ب.داراداریوش        ۱۷۹,۱۴۵,۸۶۲ ۳.۵۸%
۸ شعبانعلی داورپناه        ۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ ۲.۹۰%
۹ جواد ناظمی        ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲.۶۸%
۱۰ امیر فرشاد هوشمندی راد ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ ۲.۰۱%
۱۱ مریم ستوده ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲.۰۰%
۱۲ زهیر نمازی          ۹۴,۸۵۶,۸۰۵ ۱.۹۰%
۱۳ لیلا عسگری بیدهندی ۹۳,۵۷۹,۹۸۲ ۱.۸۷%
۱۴ محسن قره خانی ۷۰,۲۴۸,۱۱۸ ۱.۴۰%
۱۵ وحید فیروز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱.۳۴%
۱۶ شرکت‌اقتصادسرمایه‌پاشا(بامسئولیت‌محدود)          ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱.۲۰%
۱۷ پیمان شوقانی          ۵۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱.۱۳%
۱۸ مسعود جمشیدی ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱.۰۱%
۱۹ همایون دارابی          ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱.۰۰%
سایر سهامداران حقوقی        ۲۵۰,۸۹۳,۹۵۶ ۵.۰۲%
سایر سهامداران حقیقی      ۱,۴۸۰,۴۴۷,۵۴۵ ۲۹.۶۱%
جمع کل      ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰%